اخبار

جشنواره با هدف آموزش کودکان و والدین برپا می شود که در مورد مصرف هر چه منطقی تر دارو برای کودکان موضوعات زیر را می توان آموزش داد و یا اطلاع رساتی کرد ...

ادامه مطلب

سومين جشنواره ملي كودك و مصرف منطقي دارو از اول آذرماه /1396 شروع به كار كرد ...

ادامه مطلب

وقـتي صحـبـت از برگزاري يك جشنواره مي شود، معمولاً تصوير يك سالن بزرگ و زيبا، گروه هاي موسيقي سنتي، يك مجري توانمند، يك پذيرايي بسيار خوب و در نهايت هم تعدادي لوح تقدير و تنديس و تشكر و ... در ذهن ما مجسم مي شود؛ گرچه جشنواره چه در معني لغوي و چه در معني امروزي خود بيانگر نوعي شادي و شادماني است اما در ابتدا بايد پرسيد كه شادماني از چه و شادي به چه منظور؟ ...

ادامه مطلب
جزئیات بیشتر

آدرس دبیرخانه


شيراز - خيابان كريمخان زند- جنب هلال احمر- ساختمان مركزي علوم پزشكي شيراز-طبقه ششم-
معاونت غذا و دارو - مديريت تحقيق و توسعه


تلفن: 07132122272-07132122272
دورنگار: 07132122274
ايميل : kudakdaroo@sums.ac.ir
تلگرام جشنواره: https://t.me/kudakdaroo 
سايت جشنواره: kudakdaroo.sums.ac.ir